Inschrijving winterles 2023/2024

LET OP: De inschrijving voor de winter tennislessen sluit 12 september!

Inschrijven

Inschrijven voor de winter lessen kan tot en met 10 september 2023. Senioren moeten lid zijn van de TVB om in te schrijven voor deze lessen. Voor junioren (t/m 17 jaar) geldt dat zij lid zijn van de TVB of lid willen worden. In het geval een junior nog geen lid van de TVB is maar zich wel wil inschrijven voor de lessen, moeten zij zich dus eerst inschrijven als lid van de TVB. De contributiebetaling gaat echter pas in per 1 januari 2024 (periode september – december 2022 wordt een bedrag van € 0,- gefactureerd). Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. De contributie voor 2024 moet volledig worden betaald en het lidmaatschap wordt automatisch jaarlijks verlengd. De lessen worden apart gefactureerd.

Let op! Om in te schrijven voor de lessen voor nieuwe leden is het noodzakelijk om eerst het inschrijfformulier voor het lidmaatschap TVB in te vullen en het entreegeld over te maken. Er kan pas worden ingeschreven voor de lessen nadat de inschrijving voor het lidmaatschap verwerkt is en de bevestiging hiervan en de inloginstructies zijn ontvangen.

Inschrijfformulier om lid te worden van de TVB 

Locatie lessen

Net als het afgelopen jaar is ervoor gekozen de jongste jeugd in De Wildenhorst (binnen) te laten lessen. Oudere jeugd (jeugd Geel, vanaf 12 jaar en spelend op een hele baan) en Senioren zullen op de TVB (buiten) lessen. 

Toelichting Tarieven lessen

Helaas ontkomen we er ook dit jaar niet aan om een prijsstijging door te voeren voor de lessen in De Wildenhorst (binnen). De Wildenhorst heeft de tarieven voor de huur van de banen wederom verhoogd. 

Voor degene die buiten lessen blijft het tarief gelijk aan het tarief van het afgelopen jaar.

Zoals vermeld staat op de website voor het inschrijven winterles 2022/2023 gaan de jongste lessers (met 6 of 8 lessers op een baan) binnen les krijgen. De lessen met vier personen krijgen buiten les.  

 

Wanneer starten de lessen

De lessen worden gegeven van 9 oktober 2023 t/m 30 maart 2024 (lesdata staan hier vermeld).

Locatie:

De Wildenhorst ==> hier worden de lessen voor de junioren rood, oranje en groen gegeven

Tennispark de TVB ==> hier worden de lessen voor de oudere jeugd en senioren gegeven

 

Junioren winterlessen in De Wildenhorst

 • Rood (mini tennis) leeftijd 5 t/m 9 jaar (19 lessen)  € 275,- p.p. max 8 personen op 1 baan
 • Oranje (3/4 baan) leeftijd 8 t/m 12 jaar (19 lessen)  € 330,- p.p. max 6 personen op 1 baan
 • Groen (hele baan) leeftijd  10 t/m 12 jaar (19 lessen) € 330,- p.p. max 6 personen op 1 baan

Inhaal alleen als de leraar een keer ziek is geweest. Zie lesplanning.

Junioren winterlessen op tennispark de TVB

 • Geel (hele baan) leeftijd vanaf 12 jaar (16 lessen)  € 313,- p.p. max 4 personen op 1 baan

Maximaal 4 inhaallessen i.v.m. weer of niet bespeelbaar van banen.

 

Senioren op tennispark de TVB

 • 4 personen per baan 1 uur om de week (8 lessen) € 156,50 p.p.

In principe wordt er altijd om de week les gegeven. Dit in verband met de beschikbaarheid van banen en trainers. Er zal beperkte mogelijkheid zijn om wel iedere week te lessen. Als je dit graag wil, vink dan de checkbox 'elke week les' aan op het inschrijfformulier!

Privéles voor senioren is alleen mogelijk als er leraren beschikbaar zijn. Dien hiervoor per mail een verzoek in bij de hoofdtrainer:  hoofdtrainer@tvbadhoevedorp.nl  

Maximaal 2 inhaallessen i.v.m. weer of niet bespeelbaar van banen als je om de week lest.

 

Maximaal 4 inhaallessen i.v.m. weer of niet bespeelbaar van banen als je elke week lest.

 

Inschrijven winterlessen:

Voor nieuwe leden geldt: je kunt je pas inschrijven voor de lessen nadat de inschrijving voor het lidmaatschap verwerkt is.

Je krijgt dan van de ledenadministratie de inloginstructies die je nodig hebt om in de TVB website in te loggen. Vervolgens kun je het juiste inschrijfformulier voor de lessen gebruiken.

 

Junioren  let op elke kleur heeft een eigen inschrijfformulier en deze lessen vinden plaats in De Wildenhorst

 

Junioren Geel deze lessen vinden plaats op ons tennispark de TVB.

Senioren deze lessen vinden plaats op ons tennispark de TVB.

 

De lesinschrijving sluit 10 september 2023!!!!!! 

 

Opmerkingen bij inschrijving: 

 • De lessen starten op maandag 9 oktober 2023. 
 • De lessen vinden niet plaats tijdens de schoolvakanties.
 • Meer beschikbare momenten opgeven geeft meer kans op een goede indeling. 
 • Op het lesformulier kan voorkeur voor 'medelessers' opgegeven worden; dit geeft echter geen garantie. 
 • Door de beperktere beschikbaarheid van winterbanen bestaat er een kans dat niet iedereen kan lessen
 • Junioren geel lessen in principe elke week. Wil je om de week lessen vink dan wel de checkbox 'om de week les' aan op het inschrijfformulier! 
 • Senioren lessen in principe altijd om de week. Wil je elke les vink dan wel de checkbox 'elke week les' aan op het inschrijfformulier! 
 • Hou rekening met het rooster van de middelbare school, hockey of voetbal. 
 • Geef ook aan als hockey of voetbal op dezelfde dag valt van de gewenste tijd.
 • Hoe eerder je op de dag kan hoe beter bijvoorbeeld 15:30 uur.
 • Voor de senioren geldt als de lesgroepen van 19:00 uur niet gevuld kunnen worden doordat er weinig animo voor is dan vervalt de het lesuur 20:00 automatisch. Dus schrijf je vooral ook in vanaf 19:00 uur.
 • Lessen komen nooit in aanmerking voor restitutie, dus ook niet bij blessure, verhuizing of anderszins.

 

Leeftijdsplan

Rood= minitennis rode bal t/m 11 jaar   

Oranje=3/4 tennis met oranje stip bal t/m 13 jaar

Groen= hele baan met groene stip bal t/m 14 jaar

Geel en senioren = hele baan met gewone bal