Vrijwilligers gezocht

Onze vereniging is sterk afhankelijk van vrijwilligers.  Zonder vrijwilligers zijn er bijvoorbeeld géén toernooien, jeugdkampioenschappen en competitie.

Op dit moment heeft de TVB te weinig vrijwilligers om alle werkzaamheden aan te kunnen. We hebben jullie hulp dus echt nodig.
Wij doen een beroep op iedereen! Of je nou van administratie houdt of van organiseren, voor iedereen is iets passends te vinden.
Kijk snel in het overzicht hieronder of er iets is waar je toegevoegde waarde kunt leveren

Meld je aan, in het overzicht staat aangegeven wie je kan bellen of mailen.

Namens het bestuur en alle leden van de TVB alvast hartelijk dank!!!

Overzicht van vacatures:

  1. Sponsorcommissie: 2 commissieleden
  2. Jeugdcommissie: 2 commissieleden. 
  3. Financiële administratie: 2 commissieleden

Ad: 1 Sponsorcommissie: Wie zijn wij

De Sponsorcommissie TVB bestaat nu uit 3 leden en we zijn op zoek naar een nieuwe Voorzitter van de Sponsorcommissie TVB. De sponsorcommissie TVB is met name verantwoordelijk voor het beheer van bestaande sponsors (nu 40 sponsors) en het aantrekken van nieuwe sponsors. De gebudgetteerde sponsorbijdrage voor 2024 is in totaal: € 45.000. Met deze sponsorbijdrage worden allerlei activiteiten ondersteund, als bijvoorbeeld: het Klaverblad toernooi, de selectieteams, trainingslessen etc.

Wie zoeken wij?
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste nieuwe voorzitter. Voor de rol van voorzitter is het fijn wanneer je een team kunt enthousiasmeren en meenemen in het verhaal van de TVB en sponsoring. 

Geïnteresseerd?
Wil jij je samen met ons inzetten voor de sponsoring van de TVB? Neem dan contact op met Barend Helderman tel: 06-4243 69 28 of per e-mail sponsorkom@tvbadhoevedorp.nl

  

Ad:2 Jeugdcommissie: Wie zijn wij

Met bijna 300 jeugdleden is de TVB een van de grootste clubs voor jeugdtennis en -padel. Voor al deze kinderen verzorgt de jeugdcommissie evenementen en toernooien: van het openingstoernooi tot het koekenpannentoernooi, van het Spektakel tot een pietentraining voor de jongste jeugd. We organiseren en begeleiden de jeugd voorjaars- en najaar competitie en coördineren de jeugdladder. Daarnaast zet de jeugdcommissie zich in om de club zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor alle jeugdleden. Zo hebben we het jeugdhonk ingericht (deze willen we weer updaten nu Baan 17 gestart is), maken we ons hard voor een nieuw miniveld en tennismuurtje en bemoeien we ons met de communicatie richting jeugdleden. Kortom, een betrokken en actieve commissie.

We doen dit met veel enthousiasme, maar komen handen te kort om al deze activiteiten te kunnen doen en daarom zijn we op zoek naar versterking. De jeugdcommissie bestaat momenteel uit 8 leden, waaronder tennistrainer Erik van der Zalm. 

Wie zoeken wij?
We zijn op zoek naar 2 nieuwe jeugdcommissie-leden.  Iemand die graag meehelpt en meedenkt bij activiteiten voor de jeugd.  Je bent ongeveer 1 keer per maand aanwezig bij vergadering van de JC.  Aanwezigheid bij activiteiten gaat altijd in overleg en op basis van beschikbaarheid. Je kan je er volledig in storten, of meer vanaf de zijlijn meehelpen.

Geïnteresseerd?
Wil jij je samen met ons inzetten voor de jeugd van de TVB? Neem dan contact op met Joëlle Oosterman tel: 06-13513091 of per e-mail jeugdkom@tvbadhoevedorp.nl of benader een van de jeugdcommissieleden die je al kent.

Ad 3: Financiële administratie: Wie zijn wij

Als vereniging met ongeveer 1.850 leden, waarvan meer dan 1.500 spelende leden, is de TVB één van de grotere tennis- en padelverenigingen van Nederland. Dat betekent dat er ook veel geld omgaat in de vereniging. De totale baten van de TVB zijn op jaarbasis ongeveer EUR 650.000 (contributie, lesopbrengsten, pacht, sponsoring en subsidies) hiermee moeten alle jaarlijkse lasten en deel van de investeringen van de vereniging gedekt kunnen worden. De financiële administratie wordt gevoerd in Exact; de ledenadministratie en facturatie worden gedaan in All United. De salarisadministratie is uitbesteed aan een extern salarisadministratiekantoor. De TVB is niet BTW plichtig. 

  • Wie zoeken wij? 
    Verwerking inkomende facturen: iedere week komen er ongeveer 5 tot 10 facturen binnen. Deze moeten worden geboekt in Exact en er moet gemiddeld 1x per 2 weken een betalingsrun klaargezet worden. Op jaarbasis verwerken we ongeveer 400 facturen in Exact.  
  • Salarisverwerking: maandelijkse betaling salarissen trainers en groundsmen en loonheffingen; boeken loonjournaalpost in Exact.
  • Periodiek opstellen van een rapportage (balans en V&W): om dit te kunnen doen moeten een aantal (memoriaal)boekingen gedaan worden oa verwerking Klaverbladrekening, verwerking toernooicommissierekening, verwerking journaalpost vanuit All United.

De ledenadministratie en facturatie zijn geen onderdeel van deze functie; deze worden apart gedaan. Je werkt samen met de penningmeester en natuurlijk ook met de ledenadministratie en factuuradministratie. Voor de TVB is het van belang dat we gedurende het jaar zicht houden op de opbrengsten en de kosten, zodat we niet aan het eind van het jaar geconfronteerd worden met een financieel tekort. 

 

Kennis van en ervaring met boekhoudpakketten, bij voorkeur Exact, is belangrijk.  

Geïnteresseerd? 
Wil jij je samen met ons inzetten voor de financiële administratie van de TVB, dan wel om te helpen bij het aanvragen van subsidies? Neem dan contact op met Jolanda Wakkerman tel: 06-53 725 295 of per e-mail penningmeester@tvbadhoevedorp.nl