Lidmaatschap wijzigen of beëindigen

Het lidmaatschap van de TVB kan elk jaar vóór 1 december beëindigd of gewijzigd worden, dit conform artikel 7.2 van de Statuten. 

 

Beëindigen

Als je je lidmaatschap bij TVB wil beëindigen vinden we dat natuurlijk erg jammer. Laat het ons vooral weten als je twijfelt over je lidmaatschap en wat we kunnen verbeteren. We proberen voor iedereen een gezellige en sportieve tennisvereniging te zijn.

Als je toch wil opzeggen vul dan het volgende formulier volledig in:

Opzegformulier TVB

De ledenadministratie van de TVB stuurt een definitieve bevestiging, welke gezien kan worden als bewijs van opzegging. Indien je geen bevestiging hebt ontvangen van de ledenadministratie, dan is je opzegging waarschijnlijk niet ontvangen.

Opzeggen ná 1 december van het lopende jaar? In dit geval gaat de opzegging dan niet in op 1 januari van het komende jaar, maar pas in het jaar daarop en ben je dus de gehele contributie over het komende jaar aan de TVB verschuldigd. 

 

Wijziging:

Stuur een e-mail naar ledenadministratie@tvbadhoevedorp.nl met de gewenste wijziging van het lidmaatschap:

 • Wijziging van niet-spelend lidmaatschap naar spelend lidmaatschap
 • Wijziging van spelend lidmaatschap naar niet-spelend lidmaatschap. 

Vermeld tevens de volgende gegevens van het lid dat gewijzigd dient te worden:

 • Naam, adres en woonplaats
 • KNLTB-nummer of geboortedatum
 • Bij omzetten naar een niet-spelend lidmaatschap gaarne de reden van de wijziging vermelden

De ledenadministratie van de TVB zal hiervan een bevestiging sturen. 

 

Niet-spelend lid

Bij de TVB kennen we, naast het volledig beëindigen van het lidmaatschap, ook de mogelijkheid om niet-spelend lid te worden. Dit houdt in dat je wel lid blijft van de vereniging, maar geen gebruik meer mag maken van onze tennisbanen, geen competitie via onze vereniging kunt spelen en niet aan (interne) toernooien kunt deelnemen.

Voordeel van een dergelijk lidmaatschap is dat je op ieder moment weer spelend lid kunt worden en niet op de wachtlijst wordt geplaatst.

De kosten, die aan het niet-spelend lidmaatschap zijn verbonden, zijn € 22,50 per jaar.

 

Lidmaatschapswijzigingen en contributie gedurende een seizoen

Een aanpassing van de contributie geldt voor:

 1. leden die hun lidmaatschap tijdens het lopende seizoen willen wijzigen van niet-spelend naar spelend lid, of
 2. nieuwe leden die zich aanmelden vanaf 1 juni.

Voor deze leden geldt dat zij contributie naar rato gaan betalen.

Er zijn enkele voorwaarden verbonden aan deze wijziging:

 1. In het opeenvolgende verenigingsjaar na de wijziging moet de volledige contributie voor een spelend lid betaald worden. Het is dus niet mogelijk om dan weer niet-spelend lid te worden.
 2. Bij de berekening van de verschuldigde contributie tot en met 31 mei is de volledige jaarcontributie nog verschuldigd.
 3. Word je lid in juni of juli dan betaal je 75% van de contributie en word je lid in augustus of september dan betaal je nog 50%, vanaf 1 oktober of later betaal je nog 25%.
 4. Als basis voor de berekening van de verschuldigde contributie hanteren wij de contributie die in dat jaar geldt voor (jong) senioren of junioren.

Voorbeeld: een niet spelend senior lid dat het lidmaatschap per 1 juli wil wijzigen is in principe 75% van € 249,50 = € 187,12 verschuldigd. De reeds betaalde contributie voor het niet-spelend lidmaatschap wordt op het bedrag van € 187,12 in mindering gebracht.

 

van    t/m    contributie
jan    mei    100%
juni    juli    75%
aug    sep 50%   
okt    dec    25%

Leden die gebruik willen maken van bovenstaande regeling kunnen via e-mail contact opnemen met de ledenadministratie@tvbadhoevedorp.nl.

Met sportieve groet,

 

De Ledenadministratie TVB

Marion Spijker en Mirjam Straathof