Inschrijvingsregeling winterbanen

Indien je huurder bent van een winterbaan gaan we ervan uit dat het huurcontract doorgezet wordt in het volgende seizoen indien deze niet voor 30 april van het lopende seizoen is opgezegd.

Eind mei, begin juni ontvang je een bevestiging van de huur van de winterbaan voor het volgende seizoen. De factuur voor de huur van de winterbaan zal in augustus verzonden worden.

De huurperiode loopt van september tot en met april en betreft 29 weken. De definitieve speeldata worden in september op onze website bekend gemaakt.

Het is De Wildenhorst sporadisch toegestaan, vanwege toernooien, huurders op een andere baan te plannen. Hieraan zal dan meegewerkt moeten worden;

Op de TVB-banen zijn overdag standaard de lichten aan.

Het is spelers/speelsters niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Sportcentrum De Wildenhorst en/of de TV Badhoevedorp

a. Sport- en/of andere artikelen te verkopen;

b. Een tennisleraar/lerares aan te stellen of tennisles te geven;

c. Meegebrachte dranken en/of etenswaren te nuttigen;

d. Het gehuurde aan derden onder te verhuren;

e. Ongeschikt schoeisel te gebruiken, zulks ter beoordeling van sportcentrum De Wildenhorst B.V.

Noch TV Badhoevedorp noch Sportcentrum De Wildenhorst B.V zijn aansprakelijk voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel van of door spelers op het centrum voor, tijdens of na het bespelen van de banen en evenmin voor schade en/of verlies van eigendommen van spelers/speelsters en/of bezoekers op De Wildenhorst.

Sportcentrum De Wildenhorst B.V. is bevoegd, indien herstellingen of andere oorzaken dit noodzakelijk maken, de banen onbespeelbaar te verklaren. Noch TV Badhoevedorp noch Sportcentrum De Wildenhorst B.V. zijn in dat geval  gehouden tot enige schadevergoeding. 

De huurder/ster is verplicht gevolg te geven aan de aanwijzingen van de verhuurder of de door hem daartoe gemachtigde personen.