Organisatie algemeen

Bestuurlijke organisatie

De belangrijkste bepalingen over de organisatie van Tennisvereniging Badhoevedorp kun je vinden in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.

Organisatieschema

Klik op bovenstaande koppeling voor het meest recente organisatieschema.

Algemene Ledenvergadering

Het hoogste besluitvormende orgaan binnen de TVB is de Algemene Ledenvergadering (ALV). Deze vergadering wordt ten minste tweemaal per jaar, eind maart en eind november, gehouden.

De ALV bepaalt het beleid van de vereniging, kiest het bestuur, keurt de jaarcijfers over het verstreken jaar en de begroting voor het volgende jaar goed, bepaalt de contributie en het entreegeld, etc.

 

 

Downloads: