Contributie

Voor 2020 bedraagt de contributie:

€ 225,-              voor senioren
€ 170,-              voor jong-senioren (leden geboren in 1995 t/m 2002)
€ 117,50           voor junioren

Leden die géén machtiging voor automatische incasso hebben afgegeven, betalen een toeslag van € 7,50 op de contributie.