Contributie

Voor 2019 bedraagt de contributie:

€ 225,-              voor senioren
€ 170,-              voor jong-senioren (leden geboren in 1994 t/m 2001)
€ 117,50           voor junioren

Hiernaast geldt voor leden die een machtiging voor automatische incasso hebben afgegeven een korting op de contributie:

€ 5,-                 voor senioren en jong-senioren
€ 2,50              voor junioren

Leden die géén machtiging voor automatische incasso hebben afgegeven, betalen een toeslag van € 2,50 op de contributie.