Vertrouwenscontactpersoon (VCP) Tennis- en Padelvereniging Badhoevedorp

Als bestuur van Tennis- en Padelvereniging Badhoevedorp (TVB) willen we dat iedereen op de vereniging kan tennissen en/of padellen in een veilige omgeving.

Als je te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag, kan dit veel emoties en vragen oproepen. Ook als je niet direct slachtoffer, maar getuige, bent. Het is daarom belangrijk om hier niet mee rond te blijven lopen, maar erover te praten met iemand in wie je vertrouwen hebt. Het kan daarom prettig zijn om met iemand van buitenaf te kunnen praten die advies kan geven.

Een vertrouwenscontactpersoon (VCP) is het centrale aanspreekpunt waar je als lid terecht kunt om in vertrouwen te praten over grensoverschrijdend gedrag. Dat kan bijvoorbeeld gaan over pesten, seksuele intimidatie, agressie of discriminatie. De VCP luistert, denkt mee en helpt zo nodig om de juiste (vervolg)stappen te zetten.

Heb je een behoefte aan een luisterend oor of wil je onafhankelijk advies? Neem dan contact op met een van de vertrouwenscontactpersonen van de KNLTB of het Centrum Veilige Sport Nederland (CVN) van NOC*NSF of onze eigen TVB vertrouwenspersoon.

KNLTB: https://www.knltb.nl/alles-over-de-knltb/regels-en-gedrag/fair-play/vertrouwenspersonen/ 

CVN: https://centrumveiligesport.nl/grensoverschrijdend-gedrag 

Binnen de TVB is de vertrouwenscontactpersoon: Wilma Dol 

Het afgelopen jaar ben ik door het bestuur benaderd om voor onze tennis- en padelvereniging de functie van vertrouwenscontactpersoon (VCP) te gaan vervullen. Hierop heb ik “JA” gezegd. Vervolgens heb ik de cursus Vertrouwenscontactpersoon (VCP) via het NOC*NSF gevolgd. Graag informeer ik jullie hierover maar eerst stel ik mij aan jullie voor. Mijn naam is Wilma Dol, moeder van 2 dochters, partner van Marc en wonend in Badhoevedorp. Ik ben circa 10 jaar - met veel plezier - lid van de Tennis- en Padelvereniging Badhoevedorp. In mijn werkzame leven vervul ik de rol van Corporate Recruiter. Daarnaast heb ik diverse cursussen op het gebied van coaching gevolgd en coach ik collega’s op mijn werk en daarbuiten. De reden dat ik de rol van Vertrouwenscontactpersoon binnen onze club heb geaccepteerd is dat ik het erg belangrijk vind dat wij allemaal op een veilige manier kunnen sporten.

 wilma_dol_1.jpg

De reden dat ik de rol van Vertrouwenscontactpersoon binnen onze club heb geaccepteerd is dat ik het erg belangrijk vind dat wij allemaal op een veilige manier kunnen sporten. 

Waarom een Vertrouwenscontactpersoon (VCP)?

Binnen diverse sportorganisaties zijn er situaties waarbij grensoverschrijdend gedrag helaas plaatsvindt. Binnen onze club willen we dit graag voor zijn. Dat is dan ook één van de redenen dat er een centraal aanspreekpunt is aangesteld in de rol van een VCP. De club hecht veel waarde aan de wijze waarop we met elkaar omgaan, leuk en veilig blijft.

Wat is de rol van een VCP? 

Een VCP heeft een drietal taken:

  1. De VCP is binnen de sportorganisatie of sportbond het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. De VCP fungeert als eerste opvang/aanspreekpunt voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, vrijwilligers, bestuur.
  2. De VCP behandelt niet zelf inhoudelijk de klachten maar is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. De VCP informeert je over wat je kunt doen, de procedures en mogelijk vervolgstappen. In sommige gevallen verwijst de VCP je naar een gespecialiseerde vertrouwenspersoon van het centrumveiligesport.nl van NOC*NSF, welke getraind zijn om de inhoudelijke begeleiding te geven.
  3. De VCP is er ook voor vragen die kunnen spelen vóórdat er problemen zijn. Kortom: zorgen voor preventie en het geven van advies aan het bestuur.

Uiteraard kan ik mij voorstellen dat hierover nog veel vragen zijn. Hierboven tref je enkele websites waar je achtergrondinformatie kunt vinden.

Bereikbaarheid:

Met elkaar zijn wij verantwoordelijk voor een veilig sportklimaat! Heb je hierover vragen, laat het mij gerust weten. Heb je te maken met grensoverschrijdend gedrag dan hoop ik dat je mij benaderd. Ik help je graag, bied je een luisterend oor en denk met je mee. Je kunt mij bereiken via 06-43060038 of via email: vcp@tvbadhoevedorp.nl.