Restitutieregeling

Restitutie contributie in verband met blessures
 
Bij melding vóór 1 januari is geen contributie verschuldigd op basis van een spelend lidmaatschap, voor zover de verwachting bestaat dat de blessure zich gedurende het gehele seizoen zal voordoen. Het lidmaatschap wordt dan omgezet in een niet-spelend lidmaatschap, zodat de contributie op basis van een niet-spelend lidmaatschap is verschuldigd.
 
Bij melding vóór 1 mei zal het bestuur op basis van de omstandigheden beoordelen in hoeverre een beroep kan worden gedaan op restitutie. Als het bestuur restitutie toekent en de melding vóór 1 maart heeft plaatsgevonden, zal de restitutie plaatsvinden onder aftrek van vaste lasten (KNLTB-kosten alsmede administratiekosten) en onder aftrek van de contributie voor het niet-spelend lidmaatschap.
Als het bestuur restitutie toekent en de melding na 1 maart en vóór 1 mei heeft plaatsgevonden, zal 75% (minus vaste lasten en de contributie voor het niet-spelend lidmaatschap) worden terugbetaald. 

Padel- en /of tennislessen komen nooit in aanmerking voor restitutie.

Als men weer spelend lid wil worden, dan dient dit bij de ledenadministratie kenbaar gemaakt te worden. Dit kan op elk gewenst moment. Er zal dan vanzelfsprekend wel weer contributie betaald moeten worden.
 
Bij twijfel kan de TVB vragen een doktersverklaring over te leggen. Een verzoek aan het bestuur voor afwijking van deze regeling zal in principe niet worden gehonoreerd.
De penningmeester geeft na restitutie de namen door aan de Jeugd- en/of Toernooicommissie.
 
Verzoeken voor restitutie van contributie in verband met een blessure kunnen worden gericht aan de penningmeester via penningmeester@tvbadhoevedorp.nl.