Contributie

Voor 2023 bedraagt de contributie:

€ 249,50            voor senioren
€ 188,50            voor jong-senioren (leden geboren in 1998 t/m 2005)
€ 120,50            voor junioren
€ 22,50              voor niet-spelend lidmaatschap 

Leden die géén machtiging voor automatische incasso hebben afgegeven, betalen een toeslag van € 7,50 op de contributie.

De factuur wordt eind januari verzonden. De contributie wordt dan eind februari afgeschreven.