Contributie

Voor 2021 bedraagt de contributie:

€ 225,-               voor senioren
€ 170,-               voor jong-senioren (leden geboren in 1996 t/m 2003)
€ 117,50            voor junioren
€ 22,50              voor niet-spelend lidmaatschap 

Leden die géén machtiging voor automatische incasso hebben afgegeven, betalen een toeslag van € 7,50 op de contributie.