Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon (mobiel) *
Mobiel
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail *
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr. *
T.n.v.
Activiteiten
Tennis & PadelCategorie*
Speelsterkte enkel
Speelsterkte dubbel
Vragen
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik TV Badhoevedorp om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand IBAN af te schrijven wegens de jaarlijkse contributie
en indien opgegeven andere verenigingsbijdragen.
Omdat lid jonger dan 18 is, verklaart zijn/haar ouder/verzorger akkoord te zijn met bovenstaande machtigingverstrekking.
Handtekening speler/ouder/verzorger
Gaarne je naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd.
 
Vragen voor ouders
Wil je vrijwilligerswerk doen?
Je kunt onderstaand alvast aangeven wat je leuk zou vinden:
Bestuur
Jeugdcommissie
Sponsorcommissie
Padelcommissie
Evenementencommissie
Anders, nl.
 
Tennishistorie
Bij een andere vereniging gespeeld?
Naam vorige vereniging
Competitie gespeeld
Op welk niveau?
 
Kennis statuten en reglementen
*Door het aanvinken van deze checkbox wordt aangegeven kennis te hebben genomen van de statuten en reglementen van TV Badhoevedorp.
 
Persoonsgegevens
Uw gegevens worden niet aan derden voor commercieel gebruik uitgewisseld.
Indien dit wel gebeurt, zal hier vooraf toestemming voor worden gevraagd.
Wel zullen, indien noodzakelijk, relevante gegevens worden uitgewisseld met derden die nodig zijn voor lidmaatschap gerelateerde zaken.
Voor het aangaan van het lidmaatschap is akkoordverklaring hiermee verplicht.
*Ik ga hiermee akkoord
Opmerking