Inschrijven

Procedure voor inschrijven bij Tennisvereniging Badhoevedorp (TVB)

Met ingang van 2019 kent de TVB twee soorten lidmaatschap: het all-inclusive jeugdlidmaatschap tot en met 12 jaar en het reguliere lidmaatschap (jeugd ouder dan 12 jaar + senioren).

 1. Het all-inclusive jeugdlidmaatschap (basisschool-jeugd t/m 12 jaar)

Het all-inclusive lidmaatschap is voor nieuwe jeugdleden van 4 t/m 12 jaar uit Badhoevedorp en omstreken. Het lidmaatschap is inclusief de contributie, zomer tennislessen in een groep van 6, instuiftennismiddagen en drie evenementen en bedraagt € 295,-. Dit all-inclusive lidmaatschap is exclusief entreegeld a €15,-. Het entreegeld kan je overmaken op rekeningnummer NL 11 RABO 0359 6743 05 van Tennisvereniging Badhoevedorp, onder vermelding van entreegeld en de naam van het aspirant-lid. Voor het seizoen 2020 zal de inhoud van het all-inclusive  jeugdlidmaatschap nog nader worden bepaald. Houd deze website in de gaten voor het laatste nieuws hierover.

Klik hier voor het inschrijfformulier all-inclusive jeugdlidmaatschap, om je nu direct in te schrijven.

Na ontvangst van je inschrijving sturen wij jou per mail een bevestiging. Als het inschrijfformulier volledig is ingevuld, ondertekend is, ook een pasfoto in het juiste formaat is geupload, dan word je aangemeld bij de tennisbond (KNTLB) en ontvang je de KNTLB ledenpas

Met je ledenpas kun je gebruik maken van de tennisbanen en de padelbanen van de TVB en kun je tevens (tegen betaling) deelnemen aan (externe) toernooien en de competitie (afhankelijk van beschikbaarheid).

Er is geen wachtlijst voor jeugdleden van 4 t/m 12 jaar. Nieuwe jeugdleden kunnen daadwerkelijk lid worden van de TVB als ze op 1 januari van het dan lopende verenigingsjaar ten minste 4 jaar oud zijn. Nieuwe jeugdleden die jonger dan 4 jaar zijn, worden op een wachtlijst geplaatst.

2. Reguliere lidmaatschap (jeugd ouder dan 12 jaar + senioren)

Het reguliere lidmaatschap is voor alle nieuwe jeugdleden van 12 jaar en ouder en voor alle nieuwe (jong) seniorleden. Om lid te kunnen worden van de TVB moet je je eerst op de (mogelijke) wachtlijst van de vereniging laten plaatsen. Dit doe je door het inschrijfformulier volledig in te vullen, je pasfoto te uploaden en via de website naar de Ledenadministratie te sturen en door overmaking van het entreegeld.

Klik hier voor het inschrijfformulier, om je nu direct in te schrijven.

Het entreegeld kan je overmaken op rekeningnummer NL 11 RABO 0359 6743 05 van Tennisvereniging Badhoevedorp, onder vermelding van de naam van het aspirant-lid.

Het entreegeld bedraagt voor juniorleden € 15 en voor jong-seniorleden en seniorleden € 35.

Na ontvangst van je inschrijving en het entreegeld sturen wij jou per mail een bevestiging.

Zodra je lid kunt worden van de TVB word je hierover door de Ledenadministratie bericht, word je aangemeld bij de tennisbond (KNTLB) en ontvang je, na betaling van de contributie voor het dan lopende jaar, de KNTLB ledenpas.

Met je ledenpas kun je gebruik maken van de tennisbanen en de padelbanen van de TVB en kun je tevens (tegen betaling) deelnemen aan (interne en externe) toernooien en de competitie (afhankelijk van beschikbaarheid).

Er geen wachtlijst voor jeugdleden. Voor (jong) senioren is het maximale aantal leden voor dit seizoen bereikt. Je kunt je op de wachtlijst laten plaatsen door het entreegeld van € 35,00 over te maken. Bepalend voor het moment waarop je op de wachtlijst wordt geplaatst, is het moment waarop het entreegeld op onze rekening is bijgeschreven.

De wachtlijsten worden door de Ledenadministratie geadministreerd en worden in verband met de privacywetgeving niet meer gepubliceerd op onze website.
Nieuwe aanmeldingen komen onderaan de voor het aspirant-lid van toepassing zijnde wachtlijst, zie ook het leden- en wachtlijstreglement.

Ga naar Contributie

 

Downloads: