Veilig sportklimaat: gedragsregels Tennis- en Padelvereniging Badhoevedorp

De onderwerpen veilig sportklimaat en grensoverschrijdend gedrag in de sport zijn tegenwoordig actueler dan ooit. 

Als bestuur van Tennis- en Padelvereniging Badhoevedorp (TVB) willen we dat iedereen op de vereniging kan tennissen, padellen en gebruik kan maken van de horeca in een veilige omgeving. Daarom heeft de TVB in december 2022 de intentieverklaring voor de Haarlemmermeerse Richtlijn voor Veilig Sportklimaat getekend.  

Een van de elementen van de Haarlemmermeerse richtlijn voor een Veilig Sportklimaat (hierna: de Richtlijn) is het opstellen van gedragsregels. De afgelopen periode heeft het bestuur , in overleg met de VCP, bepaalde normen en waarden (gedragsregels) opgesteld, waarvan wij verwachten dat leden ze (her)kennen en naleven. 

 • Iedereen is welkom op de TVB, ongeacht leeftijd, geslacht, geloofsovertuiging, afkomst of seksuele geaardheid. 
 • Toon respect voor de tegenstander, andere leden en bezoekers, zowel op als buiten de TVB. 
 • Schud de hand van je tegenstander(s) voor en na de wedstrijd. 
 • Plezier staat voorop, haal het beste uit jezelf. 
 • Speel volgens de regels en zeg eerlijk als een bal in of uit is, vertrouw elkaar. 
 • Tellen doe je hardop en gezamenlijk, zodat er geen verwarring over de stand ontstaat. 
 • Punten voor de tegenstander(s) zijn ook mooi, complimenteer elkaar. 
 • Gebruik je racket om mee te tennissen en te padellen en niet om te gooien. 
 • Schelden, vloeken, discrimineren en pesten horen niet thuis op en naast de tennis- en padelbaan. 
 • Spreek elkaar aan op ongewenst gedrag. 
 • De wedstrijd eindigt gezellig naast de tennis- en padelbaan. 
 • Laat de tennis- en padelbaan, clubaccommodatie en kleedruimtes netjes achter, kost weinig moeite. 

Ieder lid van de TVB dient zich aan de gedragsregels te houden. Als bestuur zien wij erop toe dat deze worden nageleefd. Daarnaast verwachten we dat ieder lid elkaar erop aanspreekt indien grensoverschrijdend gedrag wordt geconstateerd. Bij herhaling van dit gedrag van de aangesproken persoon dient melding te worden gemaakt bij het bestuur van de TVB, waarna het bestuur passende vervolgstappen zal ondernemen. Het schorsen van een lid is de uiterste sanctie die het bestuur kan opleggen.  

Als je naar aanleiding van deze gedragsregels en/of de Richtlijn vragen hebt, stuur dan een e-mail naar secretaris@tvbadhoevedorp.nl 

 

Het bestuur

 

Nieuws Overzicht