Update bestuursvergadering van 4 september jl.

Het bestuur heeft maandag 4 september jl. vergaderd en heeft over de volgende onderwerpen gesproken:

1. Nieuwe dakbedekking clubhuis

Er zijn twee offertes aangevraagd en verkregen. Deze zullen worden beoordeeld en er wordt een besluit genomen. Het dak wordt nu zo geconstrueerd dat er in de toekomst zonnepanelen op kunnen plus weer een klok.

 

2. Natte ruimtes

Binnen de leden zal een oproep worden gedaan om een ontwerp voor de natte ruimtes te maken dat de basis kan worden voor offertes om dit project uit te voeren.

 

3. Groundsmen

Na meerdere gesprekken is er een keuze gemaakt uit twee kandidaten. Afronding kan nu plaatsvinden.

 

4. Financieel

Er is bevestigd dat we recht hebben op ca € 35.000 subsidie op gedane investeringen en onderhoud in 2022. Voor 2023 is een aanvraag gedaan voor de tot nu gedane uitgaven en daar zouden we wellicht ca € 30.000 kunnen ontvangen. Dit is een welkome meevaller na alle extra kosten voor onderhoud en energie.

 

5. Toptennis

Er zal een voorstel worden uitgewerkt om extra support te geven aan onze selectiespelers om hen voor de club te behouden. Op dit moment spelen de jongens uit Heren 1 een uitzonderlijk hoog niveau. Andere verenigingen doen hen aanbiedingen en dit is financieel heel interessant voor hen. Wij gaan proberen hen bij onze vereniging te houden als dit financieel haalbaar en verantwoord is vanuit de verenigingsgedachte. Ook wordt er gekeken of we met sponsors afspraken kunnen maken. Er wordt een inventarisatie gemaakt naar de individuele behoeften. 

 

6. Omwonenden

Er zijn twee klachten gekomen over geluidsoverlast tijdens de clubkampioenschappen. Hier gaan we serieus met de omwonenden over in gesprek.

 

7. Verzoek toss

Het bestuur heeft ingestemd om op de maandagavond één extra baan te reserveren voor de toss.

 

8. Horeca

Parkzaken heeft een evaluatie gehad met de pachter Lucky's Sports Bar.

 

9. Veiligheid Sportklimaat

Er wordt gewerkt aan TVB beleid, procedures en regels in het kader van een veilig sportklimaat. Dit wordt op korte termijn afgerond. Het Huishoudelijk Reglement wordt hierop aangepast en ter goedkeuring aan de ALV op 28 november 2023 voorgelegd.

 

Nieuws Overzicht