Inschrijvingsregeling winterbanen 2019 - 2020

De inschrijvingsregeling voor het seizoen 2019 - 2020 is als volgt:

De factuur, die in juni verzonden wordt, geldt tevens als bevestiging voor de baanhuur in De Wildenhorst. Wij verzoeken je direct na ontvangst van de factuur, maar in ieder geval binnen 14 dagen, de aanbetaling van € 100,00 per baan aan ons over te maken. Het restantbedrag van de factuur, het totale bedrag minus de aanbetaling, dient uiterlijk 15 september 2019 op onze rekening bijgeschreven te zijn. De tarieven gelden voor de winterperiode 2019 tot april 2020 (max. 29 weken).

De Wildenhorst is gesloten op feestdagen. 

Het is De Wildenhorst sporadisch toegestaan, vanwege toernooien, huurders op een andere baan te plannen. Hieraan moet dan meegewerkt worden.

Op de TVB-banen zijn overdag standaard de lichten aan.

Het is spelers/speelsters niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Sportcentrum De Wildenhorst en/of TV Badhoevedorp:
a. sport- en/of andere artikelen te verkopen;
b. een tennisleraar/lerares aan te stellen of tennisles te geven;
c. meegebrachte dranken en/of etenswaren te nuttigen;
d. het gehuurde aan derden onder te verhuren;
e. ongeschikt schoeisel te gebruiken, zulks ter beoordeling van Sportcentrum De Wildenhorst B.V.

Noch TV Badhoevedorp noch Sportcentrum De Wildenhorst B.V zijn aansprakelijk voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel van of door spelers op het centrum voor, tijdens of na het bespelen van de banen en evenmin voor schade en/of verlies van eigendommen van spelers/speelsters en/of bezoekers op De Wildenhorst.

Sportcentrum De Wildenhorst B.V. is bevoegd, indien herstellingen of andere oorzaken dit noodzakelijk maken, de banen onbespeelbaar te verklaren. Noch TV Badhoevedorp noch Sportcentrum De Wildenhorst B.V. zijn in dat geval gehouden tot enige schadevergoeding.

Stuur een e-mail aan de Winterbanencommissie om je in te schrijven: winterbanenkom@tvbadhoevedorp.nl