Uitnodiging TVB 23 maart 2023 20:00 uur Algemene Ledenvergadering (ALV)

De start van het zomerseizoen nadert en dit betekent ook dat de Algemene Ledenvergadering (ALV) van maart binnenkort plaatsvindt.

Het bestuur van Tennis- en Padelvereniging Badhoevedorp (TVB) nodigt je daarom van harte uit voor de ALV op donderdag 23 maart 2023 om 20:00 uur in het clubhuis (Snelliuslaan 41, 1171 CZ).

Tijdens deze jaarvergadering brengt het bestuur jaarverslag uit en wordt, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording gedaan over het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur. Daarnaast zal het bestuur een voorstel doen over een mogelijke uitbreiding van de lidmaatschapsvormen bij de TVB en wordt een opvolger voor onze huidige penningmeester, Henk Plessius, voorgedragen. Ook zal het bestuur naar aanleiding van de vorige ALV een update geven over het onderhouds- en investeringsplan.

Op deze pagina Ledenvergaderingen (eerst inloggen) vind je de convocatie alsmede de aanvullende stukken, te weten:

Convocatie ALV 23 maart 2023

  1. Concept verslag van de ALV d.d. 28 november 2022;
  2. Financieel jaarverslag 2022;
  3. Verkiezing bestuursleden; en
  4. Voorstel lidmaatschapsvomen TVB.

Het bestuur ziet er naar uit je te verwelkomen op 23 maart 2023. Uiteraard wordt de ALV afgesloten met een feestelijke borrel.

 

Hopelijk tot dan!

 

Namens het bestuur,

 

Mara Pouw

secretaris

 

 

Nieuws Overzicht