Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 30 november 2020

ALV

In tegenstelling tot hetgeen in de agenda staat zal de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van de TVB op 30 november aanstaande plaatsvinden.

De vergadering begint om 20.00 uur en we nodigen je graag uit om hierbij aanwezig te zijn.

Helaas zijn wij genoodzaakt – onder invloed van het Coronavirus – om de ALV dit keer online te houden. Buiten het feit dat dit sowieso minder gezellig is brengt het ook andere beperkingen met zich mee. Zo is het voeren van uitgebreide discussies online lastiger en daar zullen wij bij het opstellen van de agenda dan ook rekening mee houden. Deze zal alleen de strikt noodzakelijke punten, zoals presentatie (voorlopig) financieel resultaat en decharge van bestuur, vaststellen begroting 2021, vaststellen maximale ledenaantallen seizoen 2021 en aftreden en verkiezing van bestuursleden bevatten.

De convocatie zal medio november verzonden worden en het verzoek is om vragen vooraf en uiterlijk 25 november per e-mail te stellen via secretaris@tvbadhoevedorp.nl. Alle vragen zullen dan vooraf gedeeld worden met alle aanwezige leden en door het bestuur in de vergadering beantwoord worden.

Om de vergadering online bij te kunnen bijwonen dien je je ook voor 25 november via secretaris@tvbadhoevedorp.nl  aan te melden. Op 29 november ontvangen alle leden die zich hebben aangemeld een link om via zoom de vergadering bij te wonen. Mocht je na aanmelding onverhoopt toch niet aanwezig kunnen zijn dan dien je je ook weer af te melden voor de 29e. 

Het stemmen tijdens de vergadering zal gaan via de chatfunctie van Zoom. Zorg er daarom voor dat jouw naam goed is ingevoerd wanneer je inlogt om de vergadering bij te wonen. 

Volgens het huishoudelijk reglement treden jaarlijks minimaal twee bestuursleden af. Dit jaar zullen Nico Hogenhout en André Dippell aftreden en beide stellen zich herkiesbaar. Tevens zal het bestuur de Algemene Ledenvergadering voorstellen om Joëlle Oosterman, in haar rol als voorzitter van de Jeugdcommissie, als bestuurslid te kiezen. 

Gelet op artikel 11 van het Huishoudelijk Reglement van de vereniging kunnen vanuit de leden kandidaten voor de vacante bestuursfuncties worden voorgedragen. Een kandidaatstelling dient door ten minste tien stemgerechtigde leden schriftelijk te worden ondersteund, door opgave van de namen en handtekeningen van deze leden.

Een dergelijke kandidaatstelling moet, uiterlijk vrijdag 16 november 2020, worden gedaan door middel van een schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de kandidaat. Inlevering dient te geschieden bij de secretaris van de vereniging.

Secretaris Tennisvereniging Badhoevedorp

Postbus 186

1170 AD  Badhoevedorp

secretaris@tvbadhoevedorp.nl

 

Ondanks dat het helaas geen vergadering gaat worden zoals in andere jaren, of misschien wel juist daarom, hopen wij je te mogen begroeten op 30 november.

 

Met vriendelijke groet,

het bestuur van Tennisvereniging Badhoevedorp

Nieuws Overzicht