Update 26 maart: Wat betekenen de maatregelen van 23 maart voor de TVB?

Beste TVB leden,

Update 26 maart; Nieuwe maatregelen coronavirus: Wat betekent dit voor trainingen en competities na 6 april?

Het kabinet heeft in de strijd tegen het coronavirus op maandag 23 maart jl. nieuwe maatregelen getroffen. Bijeenkomsten en evenementen met vergunnings- en meldplicht zijn nu verboden tot 1 juni. Voor sportclubs en dus ook tennisparken geldt nog steeds dat ze gesloten zijn t/m 6 april. Wat betekent dit voor trainingen en competities na 6 april?

Het kabinet beslist komende dinsdag 31 maart hoe Nederland verdergaat met de bestrijding van het coronavirus. Het gaat om de maatregelen die tot 6 april gelden, dus onder meer over het thuiswerken en de sluiting van scholen, sportclubs, restaurants en musea. Wat betreft de trainingen en competities wordt uiterlijk 6 april besloten of die weer kunnen starten of dat de maatregel verlengd wordt.

De KNLTB kan nu dus nog niet precies zeggen wat de consequenties zijn voor tennis, trainingen en de start van de competities na 6 april. We houden hierover nauw contact met NOC*NSF en VWS.

We nemen nu geen overhaaste beslissing over het vervolg van de uitvoering van de competities. We willen alle scenario’s goed afwegen en de juiste keuzes maken voor de lange termijn. Hierbij zal de gezondheid van onze leden altijd voorop staan. Het voorlopige uitstel van de competities tot begin mei zoals vorige week aangekondigd blijft staan. 

Dinsdag 31 maart en uiterlijk 6 april weten we meer over de maatregelen en de betekenis voor sport.

 

Berichtgeving 24 maart. 

Naar aanleiding van alle berichtgevingen en maatregelen zitten velen van ons met vragen over wat dit nu betekent voor het tennis- en padelseizoen. Wat gaat er straks nog wel door en wanneer kan het park überhaupt weer open? En in alle eerlijkheid, ook wij als bestuur hebben helaas nog niet alle antwoorden.

De berichtgeving van maandag 23 maart heeft toch voor de nodige verwarring gezorgd, want in eerste instantie leek het erop dat alles sowieso tot 1 juni uitgesteld werd. Dat is echter niet zonder meer het geval en wij zijn dan ook nog in afwachting van nadere berichtgeving van de KNLTB.

Zie hieronder het bericht dat de KNLTB vandaag heeft uitgegeven:

Het kabinet heeft in de strijd tegen het coronavirus nieuwe maatregelen getroffen. Voor sportclubs geldt nog steeds dat ze gesloten zijn t/m 6 april. Bijeenkomsten en evenementen zijn nu verboden tot 1 juni. Wat de nieuwe maatregelen precies betekenen voor de sport is niet helemaal duidelijk. De KNLTB kan dan ook nog niet precies zeggen wat de consequenties van de aangescherpte maatregelen zijn voor tennis en de start van de competities. Vandaag proberen we hierover duidelijkheid te krijgen, hiervoor we zijn in nauw overleg met NOC*NSF en VWS. We zullen altijd handelen in het belang van de gezondheid van leden en de tijd nemen om de gevolgen te overzien en de juiste beslissingen te nemen.

Zodra wij meer zicht hebben op wanneer het park weer open mag en wanneer lessen kunnen starten, zijn wij in staat verdere planningen te maken en te communiceren. Tot die tijd zullen wij jullie middels deze pagina zo goed als mogelijk op de hoogte houden en de vragen die er zijn onder de leden hier proberen te beantwoorden. Ook bij vragen waar dat nog niet mogelijk is zullen wij dat aangeven.

Hoe zit het met de tennis- en padellessen?

De groepsindelingen voor de lessen worden gewoon gemaakt en zodra we zicht hebben op wanneer we kunnen starten, dan worden de leden hierover geïnformeerd.

Kunnen alle lessen nog wel gegeven worden dit seizoen?

Dat is afhankelijk van wanneer wij weer mogen starten. Het zou dus kunnen dat er dit seizoen minder lessen gegeven gaan worden. Mocht dat het geval zijn dan zijn vanzelfsprekend de kosten van de lessen naar verhouding lager.

Hoe zit dat met het All-inclusive jeugdpakket?

Aangezien een aantal activiteiten nu al zijn uitgevallen en er in de periode tot 1 juni sowieso geen evenementen en toernooien georganiseerd mogen worden, wordt voor alle jeugdleden die onder het All-inclusive jeugdpakket vallen alleen de reguliere contributie in rekening gebracht en worden de overige zaken gecrediteerd. De lesplanning wordt wel gewoon gedaan voor deze groep en als duidelijk is wanneer de lessen starten en hoeveel lessen er gegeven kunnen worden, dan worden deze apart gefactureerd.

Kan ik mijn les nog annuleren?

De indelingen zijn al nagenoeg gereed en leraren ingepland en nu nog annuleren gooit alles weer overhoop, dus annuleren is niet meer mogelijk. Jullie kunnen er absoluut op rekenen dat wij niet met de lessen zullen starten als dat nog niet veilig genoeg zou zijn. Hierin volgen wij uiteraard ook de richtlijnen van de overheid en het RIVM.

Krijgen de leden nu een deel van de contributie terug?

Nee, dat is helaas niet mogelijk. De contributie-inkomsten heeft een vereniging nodig om de jaarlijkse vaste kosten mee te betalen. Als vereniging hebben wij helaas geen mogelijkheid op een of andere vorm van compensatie en dus dienen wij als leden dit met elkaar te dragen.

 

Namens het bestuur,

André Dippell

Voorzitter TVB

 

 

Nieuws overzicht